Údržba

Realizace

Rekultivace

Fotogalerie likvidace náletových dřevin ve Svinařově

Zahrada byla natolik zanedbaná, že nebylo téměř možné se po pozemku bezproblémově pohybovat. Náletu bylo takové množství, že se musel vyřezaný materiál okamžitě štěpkovat aby nedocházelo k hromadění hned za zády. Výměra pozemku činila cca. 3100 metrů čtverečních.

Zahrada původně sloužila z větší části jako ovocný sad, tudíž došlo k pokusu zachránit co nejvíce relativně zachovalých ovocných stromů u kterých byl proveden hluboký zmlazovací řez. Na přání majitele bylo v zahradě ponecháno také několik kusů mladých dubů u kterých byl proveden zdravotní řez (odstranění polámaných a zdeformovaných větviček).